#ettrikaresverige

‘Mera sånthär, mindre floskler’, var kommentaren …