#ettrikaresverige

”När jag var 16-17 år kom drogerna och kriminaliteten in”

”När jag var 16-17 år kom drogerna och kriminaliteten in. Det är en jättestark gemenskap som fyller alla mänskliga grundbehov: gemenskap, uppskattning och en viss form av kärlek. I början var det mycket positiva effekter, framförallt av drogerna, men konsekvenserna väntade inte särskilt länge.” #ettrikaresverige

***
Andreas är verksamhetschef och grundare för Process Kedjan. En organisation som verkar för att ge unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet. http://bit.ly/1HPFftz