#ettrikaresverige

”Om man inte har roligt på idrotten blir det inget av det.”

”Om man inte har roligt på idrotten blir det inget av det. Det är som att ha känslor för en tjej, utan att hon har känslor för dig.”

Pojke, 12 år, förklarar vad han tycker är viktigast under idrottslektionerna, där han träffar unga ledare och förebilder från Idrott utan Gränser. Organisationen får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter http://inkluderainvest.se/projekt/idrott-utan-granser/. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.