#ettrikaresverige

”Sociala entreprenörer gör skillnad”

”Sociala entreprenörer gör skillnad. Precis som andra entreprenörer brinner de för sin sak och vill förändra något, ofta på ett nytt sätt än tidigare. Det finns en väldig kraft i det. Det är också är spännande att många sociala entreprenörer själva kommer från den målgrupp de arbetar med, de har en otrolig kunskap kring problemen de arbetar för att lösa.” #ettrikaresverige

***
Per-Olof är en av grundarna till Söderberg & Partners och ordförande i Inkludera Invests styrelse.