#ettrikaresverige

”Sociala entreprenörer har en otroligt viktig funktion i att lappa ihop samhällsbrister”

Sociala entreprenörer har en otroligt viktig funktion i att bidra till att lappa ihop samhällsbrister. På kort sikt genom att bidra till ökad social hållbarhet men även på lång sikt genom att driva politiken framåt. Att peka på brister och presentera lösningar. Det har vi sett tidigare med exempelvis fritidshemmen som började i Svenska Kyrkans regi innan man inom det offentliga insåg hur viktig funktionen var.

***

Milischia Rezai, politiskt sakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet, under seminariet #ettrikaresverige