#ettrikaresverige

”Vi arbetar med de mest utsatta, de som lever på gatan, och har gjort det länge.”

”Vi arbetar med de mest utsatta, de som lever på gatan, och har gjort det länge. Ofta har de missbruk och psykisk ohälsa. De har ramlat mellan alla stolar och saknar nätverk.

De här människorna är oftast otroligt otrygga, för de är vana vid att åka ut när det inte fungerar. De bor länge hos oss, ett par år, för att om du har varit så trasig, tar det tid att bygga upp dig och att stärka dig.

Jag minns särskilt en kvinna som varit bannlyst från alla härbärgen, de tyckte att hon var den värsta av de värsta. Jag följde henne under fem år och under tiden skalade vi bort den utåtagerande, oberäkneliga, våldsamma kvinnan som folk såg. Vi trodde på henne, att det fanns någonting. Det visade sig så småningom att hon varit etablerad, konstnär, gift i många år och hade ett barn, men någonting hade hänt. En skilsmässa och en psykos gjorde att hon förlorade allt och ramlade igenom rubbet. Vi jobbade med hennes drogfrihet, för att aggressiviteten var kopplad till drickandet. Vi förstod att hon levde med psykisk ohälsa, men hon var i total förnekelse. Tillslut vände det: hon blev nykter, började måla, och fick kontakt med sin son igen.

Vägledarna ger henne och många andra mycket omsorg för att visa att vi tror på dig, vi gillar dig. Vi bygger förtroende, har tålamod, och gör det så bra för deltagaren som möjligt. Genom en obotlig tro på individen hjälper vi dem få egen förmåga att förändra sina liv.”

Frida är verksamhetschef på Akutboendet som tillhör Stockholms Stadsmission, en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Här berättar hon om Stödboendet – Boställets målgrupp. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.