#ettrikaresverige

Allmänna Arvsfonden stöttar projektet Inkludera Flera

Vi har fått glädjande besked att Allmänna Arvsfonden stöttar projektet Inkludera Flera.

Inkludera Flera stärker arbetslösa ungdomars anställningsbarhet samtidigt som barns framtida utanförskap förebyggs genom utbildade ungdomsledare. Projektet ger de unga arbetslösa arbetslivserfarenhet och meriter, utökat nätverk och mentorer, ökad kompetens och tro på sin egen förmåga. Samtidigt får barnen kontinuerlig kontakt med en person som de kan se upp till och som stärker deras självkänsla, självförtroende och känsla av möjligheter.