#ettrikaresverige

”Vi vill finnas i alla kommuner i Sverige för att kunna gör en verklig skillnad och sudda ut gränserna…”

”Vi vill finnas i alla kommuner i Sverige för att kunna göra en verklig skillnad och sudda ut gränserna mellan nyanlända och etablerade. Vi måste ta bort ‘vi och dem’. 2016 är integrationsutmaningarna stora i Sverige och det är väldigt viktigt att det finns hållbara och långsiktiga planer. Tänk hur svårt det kan vara som nyinflyttad göteborgare i Stockholm att finna nya vänner – och tänk då hur det är för nyanlända. Vår dröm är att kunna ge alla nyanlända i Sverige en ny vän.”

Natassia, grundare Kompis Sverige, berättar i Aftonbladet om hur Kompis Sverige matchar ihop och skapar möten mellan etablerade och nya svenskar: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22094679.ab#ettrikaresverige #ettrikaresverige